Velkommen til våre nettsider

Som et ledd i en omfattende modernisering av vår virksomhet, kan nå Elverum Revmatikerforening lansere en splitter ny hjemmeside. I dette forum kan vi presentere vår aktivitet i lokalsamfunnet og sette våre saker på dagsorden, ikke bare internt i foreninga, men også utad i lokalsamfunnet.

Det betyr at vi tar nye skritt for å rekruttere medlemmer og fremme våre saker til så mange som mulig. Ikke minst vil vi forsøke å få kontakt med yngre revmatikere. Vi har for tiden om lag 280 medlemmer og skulle gjerne hatt mange flere...

Vi som er engasjert i Elverum Revmatikerforening er stolte over det vi står for og det vi får til av aktiviteter. Trening og trim er meget viktige redskaper for å takle revmatismen, og vi organiserer trim i varmtvann, trim i sal og trim ute i naturen.

Vi er også stolte over de turtilbudene vi organiserer for våre medlemmer, enten det dreier seg om teaterturer, opplevelsesturer eller turer i lokalmiljøet.

Vil du være med på noe av dette, så er du hjertelig velkommen i vår forening! Trykk på linken under denne teksten dersom du ønsker å bli medlem i vår organisasjon.

Elverum revmatikerforening, Postboks 360, 2403 Elverum. Tlf: 917 38 866. Epost: post@elverum-revmatiker.no