Trening

Aktiviteter våren 2019:

På alle våre aktiviteter er det likepersoner tilstede, så hvis man ønsker en samtale er det muligheter for dette.

Trening i varmt vann på Hernes institutt hver torsdag. Det er 2 partier. Første parti er kl. 16.45 og andre parti er kl. 17.45. Pris kr. 60.- pr trening etterskuddsvis etter at treningen er gjennomført. Kun medlemmer får delta på trening i varmt vann. Siste trening før sommeren er 13. juni. Kontaktperson Stine Wasenius Dahl, tlf. 45 46 31 80.

Stavgang hver onsdag kl. 11.30. Frammøte ved hovedporten på Skogmuseet. Her annonseres gangene det er stavgang i Puls i Østlendingen. Siv Gunvor (Gunn) Bjørnstad leder stavgangen, tlf. 90 20 38 09.

Trening i sal mandager kl. 12.00 i lokalene til Family/Elverum Sportssenter på Terningen Arena. Siste trening før sommeren er 3.juni. Kontaktperson er Kari Riise Moen, tlf. 98 60 88 87.

Arbeidsstua møtes annenhver tirsdag, på Nordvang Samfunnshus. Kontaktperson er Stine W Dahl, 45463180

Elverum revmatikerforening, Tlf: 454 63 180. Epost: elverum.he@revmatiker.org